Sơn ngoại thất mịn cao cấp có cấu tạo bởi thành phần chính là keo styrene acrylic copolymer cho bề mặt sơn mịn màng, màu sắc đẹp & phong phú. Sơn có độ phủ  cao có khả năng chống nấm mốc, khô nhanh dễ thi công. Bề mặt sơn mịn màng.

Sơn ngoại thất mịn cao cấp có cấu tạo bởi thành phần chính là keo styrene acrylic copolymer cho bề mặt sơn mịn màng, màu sắc đẹp & phong phú. Sơn có độ phủ  cao có khả năng chống nấm mốc, khô nhanh dễ thi công. Bề mặt sơn mịn màng.