Chống kiềm hóa, chống nấm mốc, tối đa và tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ

Chống kiềm hóa, chống nấm mốc, tối đa và tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ