Là loại sơn thế hệ mới. Có tính năng hạn chế các tác động của chất kiềm trên bề mặt tường giúp cho sơn phủ tăng độ bám dính, đều màu, tăng độ bền, cho màu sắc đồng đều và dễ thi công sơn phủ. Loại sơn này được sử dụng trên các bề mặt cho bê tông, tường xây.

Là loại sơn thế hệ mới. Có tính năng hạn chế các tác động của chất kiềm trên bề mặt tường giúp cho sơn phủ tăng độ bám dính, đều màu, tăng độ bền, cho màu sắc đồng đều và dễ thi công sơn phủ. Loại sơn này được sử dụng trên các bề mặt…