Chống kiềm hiệu quả, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ, tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ và thân thiện với môi trường

Chống kiềm hiệu quả, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ, tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ và thân thiện với môi trường