SƠN CHẤT LƯỢNG CAO

Độc quyền sản xuất và cung cấp sơn chất lượng cao Fowinpaint

DÂY CÁP ĐIỆN

Nhà phân phối cung cấp các loại dây cáp điện Z43

THIẾT BỊ ĐIỆN

Phân phối, cung cấp các thiết bị điện năng lượng mặt trời

NHÔM KÍNH XÂY DỰNG
NHÀ HÀNG MERRY BEER

LĨNH VỰC KHÁC

Ngoài ra chúng tôi hoạt động bên các lĩnh vực tư vấn, đầu tư, thi công