Mô tả:
Sơn lót chống kiềm nội thất là loại sơn hệ nước Acrilyc
Tiết kiệm chi phí và chống kiềm hiệu quả,  tăng khả năng bám dính, làm tăng tuổi thọ cho lớp sơn màu được sử dụng trong nhà, chống nắm mốc hữu hiệu, dễ sử dụng, phù hợp với nhiệt đới gió mùa.

Mô tả: Sơn lót chống kiềm nội thất là loại sơn hệ nước Acrilyc Tiết kiệm chi phí và chống kiềm hiệu quả,  tăng khả năng bám dính, làm tăng tuổi thọ cho lớp sơn màu được sử dụng trong nhà, chống nắm mốc hữu hiệu, dễ sử dụng, phù hợp với nhiệt đới gió…