FW03 : Là loại sơn Acrylic gốc nước, có độ kết dính, độ phủ và độ chống thấm cao thích hợp để sơn trang trí nội thất. Lớp sơn sau khi hoàn thiện có bề mặt nhẫn mịn, chống rêu mốc bền màu.

FW03 : Là loại sơn Acrylic gốc nước, có độ kết dính, độ phủ và độ chống thấm cao thích hợp để sơn trang trí nội thất. Lớp sơn sau khi hoàn thiện có bề mặt nhẫn mịn, chống rêu mốc bền màu.