Sơn chống thấm trộn xi măng kết cấu đặc biệt bởi 2 dòng nhựa acrylic & stryene acrylic kết hợp pha trộn với xi – măng. Được chuyên dùng cho việc chống thấm tường đứng & sàn vệ sinh. Làm tăng khả năng chống thấm, bề mặt deo dai, có màu ghi sáng thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê tông tường đứng, sàn, tầng hầm, máng nước.

Sơn chống thấm trộn xi măng kết cấu đặc biệt bởi 2 dòng nhựa acrylic & stryene acrylic kết hợp pha trộn với xi – măng. Được chuyên dùng cho việc chống thấm tường đứng & sàn vệ sinh. Làm tăng khả năng chống thấm, bề mặt deo dai, có màu ghi sáng thích hợp…