Nhà máy dây cáp điện Z43 – Bộ Quốc Phòng

VPĐD Miền Trung – Tây Nguyên : Công ty CP ĐT Tân Hoàng Ngọc

Địa chỉ: 227 Võ An Ninh – Hòa Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Hotline: 0935.580.199 / 0907.597.999

Nhà máy dây cáp điện Z43 – Bộ Quốc Phòng VPĐD Miền Trung – Tây Nguyên : Công ty CP ĐT Tân Hoàng Ngọc Địa chỉ: 227 Võ An Ninh – Hòa Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng Hotline: 0935.580.199 / 0907.597.999